K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Boso w świecie dziecka

2

W Słupsku po raz 33. odbył się Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży, któremu patronuje Wanda Chotomska. Próby dramatyczne, wiersze i opowiadania nadchodziły z kraju i spoza jego granic. W sumie – ponad 8 tysięcy zestawów literackich. Wczoraj jurorzy wyłonili laureatów szkół polskich i polonijnych.

W siedzibie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku odbyła się uroczysta gala 33. Konkursu Literackiego Twórczości Dzieci i Młodzieży. O popularności tego konkursu i rosnącej jego randze niech świadczy to, że na pierwszą jego edycję wpłynęły prace zaledwie 60 autorów, gdy na tegoroczną nadesłano ponad 8.400 zestawów prozy i wierszy. Schedę po pierwszych organizatorach imprezy przejęło Gimnazjum nr 2 w Słupsku, a jej zasięg wykroczył poza granice Polski.

Od dziesięciu lat konkurs ma charakter międzynarodowy. W tegorocznej odsłonie tej imprezy udział biorą uczniowie szkół polskich i polonijnych ze Stanów Zjednoczonych, Litwy, Niemiec, Ukrainy, a także pojedyncze osoby z Czech i Turcji.

W sali słupskiej filharmonii pojawili się laureaci i wyróżnieni w konkursie, a także ich opiekunowie i miłośnicy literatury nie tylko ze Słupska.

Bardzo się cieszymy, że wszyscy laureaci z bardzo odległych miejscowości przyjechali na dzisiejszą uroczystość – powiedziała Maria Pietryka-Małkowska, koordynator konkursu. – Są to osoby wybitne, których teksty znaleźć można w książce „Do świata dziecka wchodzi się boso”. Ten piękny tytuł zawdzięcza ona dziewczynce z Zielonej Góry, uczennicy klasy piątej.

Publiczność miała okazję wysłuchać docenionych przez jurorów wierszy i utworów prozatorskich. Program złożony z konkursowej twórczości przygotowała młodzież gimnazjalna. Organizatorzy konkursu podkreślają, że nawet z laureatów nie zawsze wyrastają dorośli poeci i pisarze. Pozostają jednak ludźmi otwartymi i wrażliwymi na piękno sztuki.

(opr. jwb)

Dyskusja2 komentarze

  1. I tylko o to chodziło! Nie o personalia – swoją drogą pełny szacunek i uznanie – a o szkołę, która po dogorywającej właśnie reformie została zlikwidowana. 🙂

  2. „Schedę po pierwszych organizatorach…”- jesteśmy pierwszymi organizatorami! W 1984 roku odbył się pierwszy konkurs- jego pomysłodawcą była Maria Pietryka- Małkiewicz. Wówczas byliśmy Szkołą Podstawową nr 4 im. Kolejarza Polskiego. W wyniku reformy oświaty w 1999 r. szkoła została przemianowana na Gimnazjum nr 2, ale my nadal w nim pracujemy i konkurs kontynuujemy.

    Pozdrawiam
    Jolanta Wiśniewska
    Dyrektorka Gimnazjum nr 2 (wcześniej również SP-4)