K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Edukacyjne zawirowania

0

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Lęborku dyskutowano między innymi na temat systemu edukacji. Sprawa dotyczyła wskazania uczniom klas szóstych szkół podstawowych miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy siódmej do ósmej w kolejnych latach szkolnych.

Najwięcej emocji wśród radnych wzbudził projekt uchwały dotyczący zmian oświatowych, które wynikają z przekształcenia gimnazjów w publiczne szkoły podstawowe. Sprawa dotyczyła wskazania uczniom klas szóstych ze szkół podstawowych nr 3, 5 i 8 nowego miejsca realizacji obowiązku szkolnego, czyli od klasy siódmej do ósmej.

Radni odnieśli się, między innymi, do sytuacji mającej miejsce w Szkole Podstawowej nr 5 w Lęborku. Przedstawili stanowisko rodziców, którzy nie zgadzają się na przeniesienie dzieci do innej placówki w trakcie trwania dwóch ostatnich lat nauki w szkole podstawowej. Po długiej i gorącej dyskusji większością głosów „za” uchwałę jednak podjęto.

Więcej informacji na ten temat w środowym wydaniu „Więcej Faktów”.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.