K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Odznaczenia dla działaczy

0

Z udziałem przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej odbyła się w Słupsku uroczystość odznaczenia miejscowych działaczy związkowych Krzyżem Wolności i Solidarności. Prezydent RP nadał go 12 osobom. Wyróżnił też odznaczeniem 4 osoby nieżyjące.

Uroczystość wręczenia słupskim działaczom związkowym i opozycyjnym Krzyży Wolności i Solidarności odbyła się w jednej z miejscowych restauracji. Odznaczenie zostało ustanowione przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano je w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu.

Spośród słupskich działaczy opozycji wobec komunistycznego reżimu odznaczeniem tym uhonorowani zostali przez prezydenta Andrzeja Dudę: Jerzy Barzowski, Grzegorz Chwieduk, Ryszard Dubel, Paweł Glanert, ks. Janusz Jędryszeka, Stanisław Kwiatkowski, Józef Michułka, Marek Przybytniak, Regina Puzia-Leżoń, Czesław Siwicki, Marek Stajnke i Elżbieta Wyżlic. Pośmiertnie odznaczeni zostali Włodzimierz Laskowski, Zenon Lepacki, Włodzimierz Puzia i Krzysztof Szeglowski.

Obecni w sali wyróżnieni honorami odbierali je z rąk wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jana Bastera. W imieniu odznaczonych dziękował Jerzy Barzowski, działacz NSZZ Solidarność od 1980 roku. Zwracając się do gości honorowych i swoich związkowych kolegów, nie ukrywał, że jest to wzruszająca chwila dla jego pokolenia. Zauważył też, że chociaż wkrótce przejedzie ono na emerytury, może jeszcze coś zrobić. – Polska wciąż potrzebuje pracy. Polska potrzebuje dbania o tę wolność, o solidarność, której nigdy za wiele – powiedział J. Barzowski.

Krzyż nadawany jest na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w PRL.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.