K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Z wizytą u Sybiraków

0

Członkowie lęborskiego koła Związku Sybiraków uczestniczyli dzisiaj w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Dotychczasowy zarząd podsumował swoją czteroletnią kadencję, podczas której odbyło się ponad sto posiedzeń.

Spotkanie w uroczystej oprawie zorganizowano w siedzibie lęborskiego koła Związku Sybiraków. Po wprowadzeniu sztandaru oraz wysłuchania hymnu przedstawiono sprawozdanie z czteroletniej kadencji obecnego zarządu. W tym czasie odbyło się przeszło100 posiedzeń. Uczestniczono w uroczystościach państwowych i związkowych. W odpowiedni sposób zorganizowano również 25-lecie istnienia koła lęborskich Sybiraków. Z okazji świąt przygotowywano i dostarczano osobom niepełnosprawnym paczki. Podkreślono także dobrą współpracę koła z miastem i powiatem.

Witold Bań, prezes koła Związku Sybiraków w Lęborku zauważył, że wielu członków koła nie przyszło na spotkanie z powodu utraty zdrowia. Nawet nie mogli wejść do samochodu, by przyjechać na to spotkanie.

W trakcie zebrania upamiętniono minutą ciszy zmarłych członków koła. Prezes Witold Bań mówi, że zostało już tylko 44 lęborskich Sybiraków. Na początku koło tworzyło ponad 60 osób.

Po przedstawieniu sprawozdania finansowego głos zabrali zaproszeni goście. Jerzy Lisiecki, prezes zarządu oddziału Związku Sybiraków w Słupsku, podziękował za sprawną działalność i krzewienie historii. Ostatecznie zaakceptowano dotychczasowy skład zarządu na kolejną kadencję. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.