K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Szkolna reorganizacja

0

 

Zgodnie z reformą oświatową od 1 września 2017 roku nie będzie już gimnazjów. Na samorządach spoczywa jednak obowiązek podjęcia stosownej uchwały w sprawie wygaszenia tych placówek i przekształcenia ich w szkoły podstawowe bądź wdrożenia ich likwidacji. W Lęborku właśnie to uczyniono.

Kolejną sprawą, która wymagała rozwiązania, było zapewnienie miejsc kontynuowania obowiązku szkolnego uczniom dotychczasowych podstawówek. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Lęborku właśnie ten temat wzbudził największe emocje. Sprawa dotyczyła przeniesienia oddziałów klas szóstych ze szkół podstawowych nr 3, 5 i 8 do innych placówek w celu kontynuowania przez uczniów nauki w klasach siódmej i ósmej.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.