K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zamiana mieszkań

0

Powstało Biuro Zamiany Mieszkań otwierające słupszczanom możliwość wymiany lokali pomiędzy sobą. Dzięki temu lokatorzy będą mogli zajmować nieruchomości lepiej dopasowane do ich potrzeb.

Rosnące potrzeby mieszkaniowe to czołowy problem Słupska. Samorząd ciągle szuka nowych rozwiązań w tej kwestii. Nie tak dawno wprowadzono możliwość wykupu lokali komunalnych z wysoką bonifikatą, teraz uruchomiono Biuro Zamiany Mieszkań.

Podstawą działania tej komórki była uchwała rady miejskiej, dzięki której władze Słupska otrzymały narzędzia umożliwiające wielopłaszczyznową zamianę lokali mieszkalnych wśród mieszkańców. Zdaniem kierownictwa ratusza, istniała potrzeba zoptymalizowania wykorzystania potencjału mieszkalnictwa wszystkich partnerów, którzy obrotem lokali zajmują się w Słupsku, a także skutecznego odzyskiwania zaległości w opłatach czynszowych.

Czasami ludzie mają zadłużenia i nie znajdują sposobu na to, aby je spłacać, chcąc nadal mieszkać w warunkach odpowiednich – wyjaśnia Krystyna Danilecka-Wojewódzka, wiceprezydent miasta.

Wielopłaszczyznowy system zamiany mieszkań pomoże także w dostosowaniu warunków lokalowych do możliwości finansowych słupszczan. Komórka działająca przy PGM umożliwia wymianę nieruchomości wszystkim lokatorom posiadającym mieszkania. Dotychczas było to możliwe tylko w wypadku tych komunalnych.

Teraz do kręgu osób, które będą mogły zamieniać się mieszkaniami z najemcami lokali komunalnych, dopuszczamy również właścicieli lokali, osoby posiadające tytuły prawne w innych nieruchomościach oraz te, które dysponują spółdzielczym prawem do lokalu własnościowego – informuje Agnieszka Zwierz, dyrektorka Wydziału Polityki Mieszkaniowej UM w Słupsku.

Kolejna istotna innowacja w zakresie mieszkalnictwa, oprócz poszerzenia katalogu osób dopuszczonych do zamiany lokali w ramach zasobów komunalnych, dotyczy możliwości zamiany mieszkania poprzez częściową spłatę zadłużenia dotychczasowego najemcy takiego lokum. Dotąd – wyjaśnia Agnieszka Zwierz – takie zamiany mogły się dokonywać poprzez całkowitą jednorazową spłatę zadłużenia czynszowego.

Zainteresowanie systemem jest podobno bardzo duże. Na stronie PGM-u działa już baza lokali do zamiany, w której obecnie znajduje się 130 ofert.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.