K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zgoda na remonty

0

Choć nie bez zastrzeżeń, radni zgodzili się na powiększenie o ponad milion złotych funduszu remontowego dróg. Wątpliwości niektórych samorządowców dotyczyły tego, czy pieniądze zostaną wykorzystane właściwie.

Będzie więcej pieniędzy na modernizację miejskich dróg. Na dzisiejszym posiedzeniu rady miejskiej zdecydowano o przeznaczeniu kolejnych pieniędzy na poprawę stanu ulic. Chociaż radni rozumieli zasadność wydatku, to obawiali się, czy pieniądze nie zostaną zmarnowane na niepotrzebne zmiany.

Prezydent – ocenia Paweł Szewczyk, radny SPO – nie ma dobrej ręki do remontu dróg. Wszystkie prace naprawcze w zakresie infrastruktury miejskich ulic postępują powolnie, dlatego dobrze się stało, że znalazły się dodatkowe fundusze na załatanie dziur w chodnikach i asfalcie. Radni natomiast chcą jasnych komunikatów, jakie dokładnie inwestycje w ramach kolejnych środków finansowych zostaną przeprowadzone. Powoływali się przy tym na bezsensowny i – ze względu na koszty w wysokości 150 tysięcy złotych – generujący jedynie stratę w budżecie miasta pomysł „poprawy” organizacji ruchu na ulicy Lotha. Innowacja polegała na zastosowaniu nietypowych spowalniaczy na jezdni i wprowadzeniu krzyżowań równorzędnych. Po fali krytyki władze miasta na szczęście mają się wycofać z drugiego rozwiązania.

Wiele kontrowersji budzą również ciągłe modyfikacje na skrzyżowaniu ulic Anny Łajming i Tuwima. Po krytyce związanej ze złym stanem dróg w Słupsku i brakiem pieniędzy na ich naprawę włodarze zdecydowali się zwiększyć wydatki na ten cel z 0,6 do 2,6 miliona złotych.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.