K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nominacje do Lęborskiego Lwa

0

Do 19 czerwca można zgłaszać kandydatów do wyróżnienia honorowego „Lęborski Lew”. Nominowane mogą być osoby za wkład wniesiony w rozwój i promocję miasta. Wnioski dostępne są w biurze rady miejskiej w lęborskim ratuszu.

Wyróżnienie honorowe „Lęborski Lew” nadawane jest osobie fizycznej jako wyraz uznania i szacunku za wkład wniesiony w rozwój i promocję miasta. Pod uwagę brana jest działalność społeczna, polityczna, gospodarcza, charytatywna, naukowa, artystyczna, kulturalna lub sportowa. Bogdan Oszmian, przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku mówi, że wnioski można pobierać i składać do 19 czerwca w biurze rady miasta.

Jeśli nominata zgłasza grupa osób, do wniosku należy dołączyć imienną listę zgłaszających w liczbie co najmniej 30 osób. Przewodniczący Bogdan Oszmian przypomina, że laureatem zostaje osoba, którą wskaże kapituła Lęborskiego Lwa. W jej skład wchodzą dotychczasowi laureaci, a glosowanie jest tajne. Uchwała precyzyjnie określa, ile głosów powinno być ważnych i ile ich powinien kandydat uzyskać, by zostać laureatem. Protokół z posiedzenia kapituły jest podstawą do wręczenia tego honorowego wyróżnienia.

Wręczanie wyróżnienia odbywa się w lipcu – w czasie Lęborskich Dni Jakubowych – na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Lęborku. (opr rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.