K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Diaspory – przeszłość i teraźniejszość

0

Akademia Pomorska w Słupsku była organizatorem międzynarodowej konferencji „Diasporas – Past and Present”. W pierwszych dniach czerwca w murach uczelni spotkali się uczeni z różnych stron świata.

W pierwszych dniach czerwca w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Diasporas – Past and Present”. Zaproszonymi gośćmi byli przedstawiciele naukowi oraz polityczni reprezentujący narody dotknięte rozproszeniem swoich obywateli.

Tematem głównym spotkania była diaspora. Jej znaczenie dla Ormian, którzy zamieszkują w 134 państwach na całym świecie, podkreślał Edgar Ghazaryan, ambasador Armenii w Polsce, sprawujący patronat honorowy nad słupskim wydarzeniem.

Wśród omawianych tematów znalazły się między innymi teoretyczne podejście do terminu diaspory czy też analiza rozproszeń narodów w czasach antycznych w kontekście choćby Izraela, Grecji czy Egiptu. Jednak większość rozmów – zaznaczył Wojciech Bejda, wykładowca AP i uczestnik konferencji – dotyczyła XX wieku, w tym bardzo aktualnej obecnie kwestii tożsamości osób, które z różnych powodów zmieniają kraj swojego urodzenia na inny, docelowy.

Konferencja stała się debatą poświęconą w dużym aspekcie diasporze ormiańskiej, ale też pojawiło się sporo referatów poświęconych polskiemu wychodźstwu do krajów europejskich i za ocean od XIX wieku po czasy współczesne – poinformował Wojciech Bejda.

Jest to pierwsze tego typu wydarzenie naukowe zorganizowane na słupskiej AP. Następne spotkania mają koncentrować się na obecnej sytuacji imigracyjnej w Europie.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.