K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Razem przeciw wykluczeniu

0

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął współpracę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wspólnie będą prowadzić działania, których celem jest większa aktywizacja osób z niepełnosprawnością.

31 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał dwa porozumienia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pierwsze – informuje Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego – dotyczy współpracy w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu zawodowemu i społecznemu niepełnosprawnych. Drugie odnosi się do zwiększenia wsparcia finansowego w związku z programem zwiększenia zatrudnienia takich osób. Współpraca przewiduje promocję kompleksowej rehabilitacji osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym w związku z posiadaniem przez nie orzeczenia o niepełnosprawności oraz wprowadzenie narzędzi służących tworzeniu warunków do powrotu i utrzymania się takich osób na rynku pracy. Zarówno ZUS, jak i PFRON będą tworzyły wspólnie kampanie informacyjne, których celem stanie się aktywizacja osób niepełnosprawnych.

Zdaniem ZUS taka współpraca pomoże w walce z wykluczeniem osób nie w pełni sprawnych, udowadniając tym samym, że są one pełnoprawnymi pracownikami.

Z treści pierwszego porozumienia bezpośrednio wynika drugie. W ramach programu „Stabilne zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w administracji i służbie publicznej” ZUS otrzyma od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe na wsparcie i tworzenie miejsc pracy, które będą dostosowane do potrzeb takich osób, a także fundusze na wypłatę dla nich dodatków motywacyjnych. Celem ZUS-u jest dojście do takiego pułapu, gdzie zatrudnieni niepełnosprawni stanowić będą 6 procent – informuje Krzysztof Cieszyński.

Obecnie w pomorskich oddziałach ZUS pracuje 139 osób niepełnosprawnych. Liczba zatrudnionych z niepełnosprawnościami stanowi 3,5 procent wszystkich pracowników.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.