K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ratownicze ćwiczenia

0

Około 200 strażaków pomorskich uczestniczyło dzisiaj w ćwiczeniach przeprowadzonych w podsłupskiej Krzyni. Doskonalili i sprawdzali swoje umiejętności w dziedzinie ratownictwa przeciwpowodziowego i wodno-nurkowego.

Jezioro w Krzyni stało się areną działania zastępów strażackich z całego województwa. Kilkanaście wozów i łodzi pożarniczych oraz dwustu strażaków uczestniczyło w ćwiczeniach doskonalących czynności ratownicze. W trzech odmiennych epizodach strażacy musieli stawić czoło zdarzeniom, które mogą ich spotkać w czasie prawdziwej akcji. Symulowane było zdarzenie, w którym samochód osobowy z pasażerami wpadł do wody, w wyniku czego poszkodowane zostały dwie osoby. Drugi incydent – poinformował st. kpt. Piotr Krzemiński, rzecznik prasowy sztabu akcji Krzynia 2017 – dotyczył sytuacji, w której doszło do kolizji samochodu dostawczego przewożącego materiały niebezpieczne dla zdrowia, przy czym grupa ratownictwa chemicznego musiała podjąć właściwe czynności rozpoznawcze. Trzecie zdarzenie dotyczyło stanu podwyższenia wód i zabezpieczenia wałów ochronnych przed zniszczeniem i przelaniem się wody na zewnątrz.

Ćwiczenia prowadzono pod kątem dokładnego przygotowania sprzętu i opracowania odpowiedniego planu działania. W przeciwieństwie do wielu podobnych szkoleń tutaj zrezygnowano z elementu zaskoczenia Dzięki różnym scenariuszom uczestnicy uczyli się eliminacji niepotrzebnych błędów. Obecnie praca strażaków jest wielowątkowa i wymaga różnych grup specjalistycznych.

Straż pożarna to już nie tylko formacja, która gasi pożary, ale która w swoich zadaniach ma ratownictwo wodno-nurkowe, ratownictwo wysokościowe i ratownictwo chemiczno-ekologiczne – podkreśla st. pkt. Łukasz Płusa, rzecznik prasowy KW PSP w Gdańsku. – Do każdego z nich musimy być przygotowani.

Wiedza wyniesiona z treningu w Krzyni pomoże w opracowaniu nowych rozwiązań. Zdobyte doświadczanie przełoży się na krótszy czas reakcji na zdarzenie i niesienie efektywniejszego ratunku poszkodowanym.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.