K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pracodawcy mile widziani

0

Starostwo Powiatowe w Lęborku poszukuje pracodawców zainteresowanych przyjęciem uczniów na staż lub praktykę. Działania są realizowane w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”.

Przedsiębiorcy mogą wziąć czynny udział w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”. Poszukiwani są pracodawcy, którzy chcą przyjąć na staże lub praktykę uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych, przy czy staże zarezerwowane są dla uczniów szkół technicznych, a praktyka – dla uczniów szkół zawodowych.

Uczniowie z poszczególnych placówek będą doskonalić się w zawodzie w określonych branżach, między innymi w budownictwie, usługach finansowych i biznesowych. Staż letni obejmie 150 godzin doskonalenia zawodowego, za który uczeń pobierze stypendium. Pracodawca w zamian otrzyma refundację dodatku do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.

Chodzi nam o to, aby uczeń opuszczający szkołę zawodową, a w przyszłości branżową, był jak najlepiej przygotowany do zawodu, jaki będzie wykonywał. Dlatego tak ważną rolę pełni ścisły kontakt z przedsiębiorcą, który w ten sposób ma możliwość poznania ucznia, z kolei młody człowiek zaznajamia się z warunkami pracy i danym przedsiębiorstwem – wyjaśnia Elżbieta Godderis, wicestarosta lęborski.

Projekt powiatu lęborskiego będzie realizowany do 2021 roku. Przez ten czas łącznie zaktywizowanych zostanie 1.336 uczniów. W samym roku 2017 przewidziano straże i praktyki dla 269 osób.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.