K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przenosiny Ekonomika

0

Być może Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku zmieni swoją dotychczasową siedzibę. Magistrat zastanawia się nad przeniesieniem szkoły do jednego z budynków, które zostaną puste po likwidacji gimnazjów.

Urząd Miejski w Słupsku rezygnuje z termomodernizacji Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w ramach poprawy efektywności energetycznej. Zamiast placówki oświatowej wyremontowane zostanie Młodzieżowe Centrum Kultury. W rezultacie oznacza to przenosiny Ekonomika do nowych pomieszczeń. Pod uwagę braną są dwa obiekty, w których jeszcze istnieją gimnazja.

Kiedy ponad dwa lata temu, w 2014 roku, analizowaliśmy sytuację w związku z planami termomodernizacji, sądziliśmy, że wskazane obiekty będą realizowane. Ale pojawiła się nowa okoliczność związana z systemu ustroju szkolnego, dlatego musimy zastanowić się nad nową mapą szkół. Likwidacja gimnazjów sprawia, że kurczymy ich sieć – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, wiceprezydent Słupska.

W związku z wyłączeniem z użytkowania części placówek po wygaszanych szkołach, ich dobre warunki lokalowe władze miasta chcą udostępnić innym podmiotom, które funkcjonowały dotąd w mało atrakcyjnych obiektach bądź niekompletnie wyposażonych. Rozważany jest obiekt, w którym obecnie mieści się Gimnazjum nr 2 przy ulicy Sobieskiego, a także Gimnazjum nr 4. Obie placówki posiadają w swoich zasobach dobre lub bardzo dobre zaplecze sportowe.

Przeprowadzka planowana jest dopiero po całkowitej likwidacji gimnazjów w obu budynkach. Dlatego przenosiny nie powinny nastąpić wcześniej niż w 2019 roku. Dotychczasowa siedziba Ekonomika prawdopodobnie nadal będzie pełnić funkcje edukacyjne, ale wiceprezydent nie chciała zdradzić szczegółów, kto zostanie potencjalnym użytkownikiem obiektu.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.