K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Święto lęborskiego batalionu

0

Dzisiaj nastąpiło zakończenie trzydniowych uroczystości organizowanych w 1. Lęborskim Batalionie Zmechanizowanym im. gen. Jerzego Jastrzębskiego. W żołnierskich obchodach uczestniczyli również mieszkańcy miasta, w tym dzieci z okolicznych szkół.

W tym roku Święto Batalionu trwało trzy dni. W poniedziałek, 12 czerwca, podsumowano obchody uroczystą zbiórką żołnierzy 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen. Jerzego Jastrzębskiego. Odznaką pamiątkową batalionu wyróżniono 35 żołnierzy. Natomiast 6 mundurowym nadano odznakę zasłużonego żołnierza Rzeczpospolitej Polskiej.

W swoim wystąpieniu ppłk Radosław Wojciechowicz, dowódca 1. Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku, podkreślił wagę historycznych i współczesnych symboli dla więzi z batalionową zbiorowością. Zwrócił też uwagę na konieczną stałą gotowość do reagowania na zagrożenia. – Przygotowując się do walki żywimy nadzieję, że nasze umiejętności nigdy nie zostaną wykorzystane praktycznie – mówił dowódca. Podziękował za ofiarną służbę i złożył obecnym i byłym żołnierzom batalionu oraz ich rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności.

Płk Rafał Ostrowski, dowódca 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku zauważył, że lęborska jednostka bierze udział we wszystkich najważniejszych działaniach 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Uczestniczą też we wszystkich misjach poza granicami państwa.

W uroczystości wzięli udział również licznie zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy Lęborka. Wicestarosta Elżbieta Godderis wyraziła radość z tego, że na terenie powiatu stacjonuje taka jednostka. Natomiast doradca burmistrza Alicja Zajączkowska stawiała jednostkę i jej kadrę za wzór współpracy wojska z lokalnym samorządem.

Największe wrażenie na uczestnikach wojskowego wydarzenia niewątpliwe zrobił pokaz żołnierskiej sprawności. Oprócz uroczystej odprawy był to też dzień otwartych koszar. Uczniowie okolicznych szkół i ośrodków edukacyjnych mieli szansę zapoznania się ze specyfiką służby oraz wojskowego sprzętu i uzbrojenia. (opr. hrk)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.