K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Z Erasmus+ ku Europie

0

Nauczyciele z Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku będą już niedługo podróżować po krajach Unii Europejskiej. Wszystko dzięki programowi Erasmus+, który zapewni im możliwość dokształcania się za granicą.

Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku będzie w ciągu dwóch lat dokształcał swoich nauczycieli poza granicami kraju. Szkoła zgłosiła projekt do programu Erasmus+, który umożliwi w ciągu dwóch lat edukację pedagogów w krajach Unii Europejskiej. W delegację zagraniczną wyjedzie czterech nauczycieli i dwóch przedstawicieli kadry zarządzającej. W ofercie programu znajduje się wiele kursów prowadzonych w różnych językach.

Mają one pomóc w odświeżeniu języka, w nawiązaniu kontaktów zawodowych poza granicami naszego kraju, pozyskaniu międzynarodowych partnerów do współpracy ze szkołą, wymiany młodzieży, staży uczniowskich. Chcemy też zobaczyć, jak wygląda zarządzanie placówkami oświatowymi w innych państwach, w jaki sposób powstają innowacyjne metody nauczania – wyjaśnia Aneta Łosińska, nauczyciel w Zespole Szkół Informatycznych.

Pedagodzy mogą brać udział w kursach metodycznych lub ogólnojęzykowych, w zależności od potrzeb. Pozostała część projektu bazować będzie na współpracy szkoły z konkretnymi partnerami, których uda się pozyskać podczas wyjazdów nauczycielskich do krajów Unii Europejskiej. Dotąd szkoła od dziewięciu lat współpracowała ze stroną niemiecką, teraz chciałaby rozszerzyć kontakty o kraje anglojęzyczne. Kontakty z obcokrajowcami mają ułatwić polskiej młodzieży przygotowanie językowe i zawodowe do pracy na runku unijnym. – Aby jednak stało się to możliwe, trzeba skonfrontować naszego ucznia z uczniem z zagranicy – podkreśla Anet Łosińska.

Program Erasmus+ to europejski pomysł organizowania różnego rodzaju wymian międzynarodowych, działający na wszystkich etapach nauczania. Współpraca szkoły z innymi placówkami może więc dać zarówno uczniom jak i pedagogom doświadczenie przydatne w przyszłości.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.