K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

70 obywatelskich wniosków

0

Zakończono tegoroczną zbiórkę wniosków do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie przesunięto ostateczny termin aplikowania z projektami i składania dokumentów.

Około 70 wniosków złożonych zostało do urzędu miejskiego na realizację zadań Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018. Do 11 czerwca wpłynęło 37 projektów społecznych, 21 infrastrukturalnych lokalnych oraz 12 infrastrukturalnych ogólnomiejskich, na łączną kwotę 11 milionów złotych. W stosunku do roku ubiegłego to o 14 zadań mniej. Wtedy zgłoszone zostały 84 wnioski, z czego 69 poddano głosowaniu.

Tegoroczne projekty słupszczan znajdują się obecnie na etapie weryfikacji merytorycznej i oceniane są pod kątem zgodności z regulaminem. Jest jednak jeszcze czas, aby mieszkańcy mogli doprecyzować swoje pomysły w konsultacjach z urzędnikami poszczególnych wydziałów.

Wśród złożonych wniosków przeważają zadania społeczne, a w nich przede wszystkim sportowe. W projektach infrastrukturalnych tradycyjnie znalazły się boiska, place zabaw oraz chodniki. Pod koniec sierpnia opublikowana zostanie pełna lista wniosków, które pozytywnie przeszły weryfikację i zostaną poddane głosowaniu.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.