K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowowiejska termomodernizacja

0

Trwa termomodernizacja nowowiejskich budynków użyteczności publicznej. Prace remontowe prowadzone są obecnie w Zespole Szkół w Łebieniu oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej.

Prace związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w powiecie lęborskim są mocno zaawansowane. Dzięki unijnemu wsparciu również na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska prowadzone są roboty związane między innymi z wymianą stolarki okiennej oraz ocieplaniem ścian. Wójt Ryszard Wittke powiedział, że w sumie rozpoczęto roboty w Zespole Szkół w Łebieniu oraz obiekcie Gminnego Zakład Usług Komunalnych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej. Dofinansowanie sięga 85 procent. W trakcie realizacji zadania można korzystać z zaliczek, albo wypłacić ze środków własnych i czekać na zwrot. Warto jednak z tego skorzystać

Roboty zostaną przeprowadzone również w dwóch zespołach szkół – w Garczegorzu i Redkowicach. Ryszard Wittke ocenia, że po zakończeniu termomodernizacji ostatnich czterech obiektów już wszystkie gminne placówki będą spełniały współczesne standardy. Chciałby, żeby wszystko wyglądało tak jak w miastach, a nawet lepiej.

Zakończenie projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork” nastąpi pod koniec października 2018 roku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.