K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Lębork z wiceburmistrzem

0

Burmistrz Lęborka, Witold Namyślak, wybrał swojego zastępcę. Obowiązki wiceburmistrza powierzono Marianowi Kurzydle. Jednocześnie urzędnik samorządowy nadal będzie sekretarzem miasta.

Od 2015 roku, kiedy to Alicja Zajączkowska przestała pełnić funkcję wiceburmistrza Lęborka i została doradcą włodarza miasta, Witold Namyślak oficjalnie nie miał swojego zastępcy. Obecnie zdecydował się na uregulowanie sytuacji i wybór na to stanowisko Mariana Kurzydły. Burmistrz Witold Namyślak zwraca uwagę na to, że nieformalnie sekretarz miasta taką rolę pełnił od dawna. Ale bez umocowań prawnych. Trzeba było to w końcu zalegalizować, chociaż Marian Kurzydlo wzbraniał się przed usankcjonowaniem jego roli jako zastępcy. Po namowach zgodził się i będzie pełnił tę funkcję na ¼ etatu. Dzięki temu będzie prawomocnie zastępował burmistrza w czasie jego nieobecności.

Marian Kurzydło będąc zastępcą burmistrza jednocześnie pozostanie sekretarzem miasta. Pomimo pełnienia dwóch funkcji będzie miał jeden pełny etat. Zakres czynności ulega jedynie rozszerzeniu w przypadku nieobecności burmistrza, co ma zapewnić sprawne funkcjonowanie miasta. Zdaniem Witolda Namyślaka, wprowadzone rozwiązanie jest zgodne z prawem, a wykonywanie tych łączonych obowiązków nie jest przypisane do konkretnej pory dnia. (rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.