K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Batalion z klasą

0

Do wyboru klas wojskowych w liceum ogólnokształcącym, które od 1 września ma funkcjonować w Redzikowie, zachęcali gimnazjalistów żołnierze z tamtejszego Batalionu Ochrony Bazy. W Jezierzycach i Redzikowie mundurowi przedstawiali uczniom zalety służby wojskowej.

Inicjatorem tej akcji jest Urząd Gminy Słupsk, który odpowiada za powołanie do życia redzikowskiego ogólniaka z klasami o profilu wojskowym. W założeniu mają go tworzyć elitarne oddziały szkolne, przygotowujące młodzież do podjęcia studiów oficerskich. Placówka współpracować będzie z Batalionem Ochrony Bazy w Redzikowie, w której uczniowie będą odbywać żołnierskie praktyki. W liceum planowane są zajęcia z rozszerzonym programem nauki języka angielskiego oraz matematyki. Zwiększona liczba godzin nauczania dotyczy przedmiotów punktowanych w kwalifikacji na studia oficerskie.

Prezentacje przygotowali i przeprowadzili oficerowie i żołnierze Batalionu Ochrony Bazy ze swoim dowódcą pułkownikiem Piotrem Lewandowskim i jego zastępcą majorem Mariuszem Wartą na czele. Oficerowie przedstawili gimnazjalistom założenia amerykańskiego systemu antyrakietowego, ze szczególnym uwzględnieniem roli Redzikowa. Przedstawili też zadania polskiego batalionu, który pełni służbę przy militarnym obiekcie. Raz w miesiącu uczniowie klas mundurowych na terenie redzikowskiej jednostki przechodzić będą szkolenia w zakresie broni, sprzętu wojskowego i pomocy medycznej.

Podobną prezentację przedstawił w Gimnazjum w Jezierzycach mjr Mariusz Warta. I on zachęcał absolwentów tej szkoły do wyboru wojskowej edukacji już na szczeblu placówki ponadgimnazjalnej. Uczniowie obu szkół mogli po prezentacji zapoznać się z częścią wyposażenia żołnierzy bazy, m.in. samochodem bojowym Hummer, bronią długą, noktowizorami, kamizelkami kuloodpornymi oraz innymi elementami uzbrojenia.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.