K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Europa dla obywateli

0

W Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyło się w czwartek szkolenie „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania pomysłodawcy mogli konsultować ze specjalistami metody pozyskiwania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej.

Darmowe szkolenie „Europa dla obywateli”, organizowane przez Polski Punkt Kontaktowy tego przedsięwzięcia, miało miejsce w czwartek w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. Na spotkaniu pojawili się między innymi przedstawiciele słupskich instytucji publicznych i agencji pozarządowych, którzy chcą pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Podczas spotkania przedstawiono program, priorytety i wartości, jakie za nim stoją, a także zasady sporządzania projektów, ich czas trwania i maksymalne dofinansowanie.

Zainteresowani aktywnie uczestniczyli w debacie, co zdaniem organizatorów dobrze świadczy o zaznajomieniu się z tematem dofinansowań unijnych. Kluczowym elementem rozmów była tematyka projektów realizowanych przez jednostki samorządowe głównie miast partnerskich, a także organizacje pozarządowe.

Są to projekty społeczeństwa obywatelskiego, rozwijające je na poziomie lokalnym i europejskim. To także projekty historyczne w ramach Komponentu 1. Pamięć europejska, pozwalające upamiętnić najważniejsze wydarzenia w historii Europy – podkreśla Marta Jagura, reprezentująca Polski Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli”.

Program realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisji Europejskiej. Jego przedstawiciele podróżują po kraju, przeprowadzając spotkania informacyjne dla zainteresowanych grup.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.