K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Odpowiedź MZGK Lębork na redakcyjne pytania dotyczące sytuacji Kazimierza Pelowskiego

2

Odpowiedź MZGK Lębork

…na redakcyjne pytania dotyczące sytuacji Kazimierza Pelowskiego

Kwestie wyposażenia lokali socjalnych reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z Art. 6a pkt 1 tej ustawy na wynajmującym spoczywa obowiązek zapewnienia urządzeń umożliwiających najemcy korzystanie z wody, ciepła, energii elektrycznej i służącego do przygotowywania posiłków, W rozpatrywanym przypadku lokal przy ul. Bema 4A/6A nie jest pierwszym lokalem komunalnym, w którym zamieszkał Pan Kazimierz Pelowski. Został on do niego eksmitowany, w wyniku wyroku Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 20.12.2016r., z poprzednio zamieszkiwanego lokalu socjalnego przy ul. Al. Wolności 36/2A – w załączeniu przesyłamy fotografie ukazujące stan obu tych lokali (na pierwszych trzech fotografia stan techniczny odremontowanego lokalu przy ul. Bema 4A/6A przekazanego przez MZGK Panu Pelowskiemu, na trzech kolejnych stan przejętego lokalu przy ul. Al. Wolności 36/2A po blisko 6-letnim okresie zamieszkiwania go przez Pana Pelowskiego). Publikacja tych fotografii jest dla nas bardzo istotna ze względu na to, iż nagminnie spotykamy się z takimi sytuacjami gdzie osoby zdające lokal w katastrofalnym stanie nie mają jednocześnie żadnych oporów, by wychodzić z roszczeniami co do wysokiego standardu lokali nowo zasiedlanych. Tymczasem na remont obu tych lokali – tak zdawanego jak i przyjmowanego przez osobę eksmitowaną, przeznaczane są znaczne środki publiczne pochodzące z podatków całego społeczeństwa. Naszym zadaniem, jako dysponenta tych środków, jest pogodzenie obu tych celów – zapewnienia warunków mieszkaniowych osobom eksmitowanym zgodnych z zapisami ustawy to regulującej, jak i w zgodzie z dyscypliną finansów publicznych. Zgodnie z Art. 6e pkt 1 w/w ustawy „po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw”. Jak widać na załączonych fotografiach Pan Pelowski nie tylko nie wywiązywał się z obowiązku uiszczania opłat czynszowych za lokal przy ul. Al. Wolności 36/2a – co było podstawą wydania przez Sądu wyroku eksmisji, ale także po zakończeniu zamieszkiwania w nim nie przeprowadził obciążających go napraw. W związku z powyższym w celu spełnienia obowiązku zapewnienia w lokalu przy ul. Bema 4A/6A niezbędnych urządzeń z poprzednio zamieszkiwanego lokalu zostały przeniesione zlewozmywak oraz kuchenka. Natomiast jako nowa została zainstalowana muszla ustępowa oraz kompleksowo wyremontowany – przestawiony, piec kaflowy. Co do kwestii montażu dodatkowych urządzeń – takich jak np. brodzików, wanien, umywalek, przepisy w/w ustawy nie nakładają na wynajmującym takiego obowiązku. W związku z tym ich ewentualny montaż leży po stronie najemcy lokalu.

W sprawie komórki gospodarczej tzw. blaszaka, w związku z brakiem ze strony Pana Pelowskiego woli porozumienia się w sprawie dobrowolnego opuszczenia lokalu przy ul. Al. Wolności 36/2a i przeprowadzenia się do lokalu przy ul. Bema 4A/6A, kwestia ta nie była przedmiotem żadnych uzgodnień. Przed rozpoczęciem okresu grzewczego Panu Pelowskiemu zostanie wskazane pomieszczenie gospodarcze, służące do zmagazynowania w nim opału”.

Dyskusja2 komentarze

  1. Na picie ma .Praktycznie nie trzeźwiej .Dlaczego my podatnicy mamy płacić na takich ludzi.
    Dostał ładnie odremontowany lokal wiec niech nie narzeka.
    Mniej na picie i palenie , a starczy na umywalkę i prysznic.
    Nam pracującym nikt nie dokłada to dlaczego my mamy dawać na takich darmozjadów ………….takie życie to ich wybór.

    • Ja znam i tego pana i jego koleżankę. Wstydu nie mają!!! Całe życie na pomocy państwa. Inni pracują na kilka zmian za najniższą krajową i nie czekają aż im ktoś coś da a te darmozjady tylko piją i ciągle oczekują pomocy. Do roboty niech się wezmą!!! Ile czasu będą mieszkać na Bema? Zdemoluja, płacić nie będą i może niech TVN przyjedzie na pomoc ucisnionym………