K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowa szefowa PUP

0

Od 1 września dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku będzie Małgorzata Dominiecka. Dotychczasowa szefowa lęborskiego pośredniaka przejdzie na emeryturę.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku nastąpią zmiany na kierowniczych stanowiskach. Znane są wyniki konkursu ogłoszonego przez lęborskiego starostę na dyrektora tej placówki. Teresa Ossowska-Szara informuje, że zgłoszone zostały dwie kandydatury. Konkurs wygrała dotychczasowa zastępczyni dyrektora PUP.

Małgorzata Dominiecka, nowa dyrektor PUP pracuje w lęborskim pośredniaku od 1995 roku. Pięć lat później została zastępcą dyrektora tego urzędu. Myślę, że moje długoletnie doświadczenie pozwoli mi dobrze wykonywać pracę na nowym stanowisku. Urząd pracy, wykonując zadania na rzecz osób bezrobotnych i pracodawców w dalszym ciągu będzie świadczył swoje usługi dostosowując je do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

Dotychczasowa szefowa lęborskiego pośredniaka, Wanda Konieczna, z dniem 1 września przejdzie na emeryturę. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.