K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rekrutacja zamknięta

0

Zakończyła się rekrutacja do słupskich szkół ponadgimnazjalnych. Największym wzięciem cieszyły się licea ogólnokształcące I i V, a wśród techników najpopularniejszym okazał się Mechanik.

We wtorek, 20 czerwca, zakończył się pierwszy etap naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Wiadomo już, że w przyszłym roku miasto zamierza utworzyć 48 klas dla 1400 uczniów. Problemów z rekrutacją nie miały licea ogólnokształcące. Prawdopodobnie wszystkie będą miały po 4 klasy pierwsze.

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku informuje, że w tym roku największym zainteresowaniem absolwentów gimnazjów cieszy się Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Słupsku. W preferencjach uczniów w placówce tej przodują klasy o profilu matematyczno-fizycznym oraz biologiczno-chemicznym, gdzie na jedno miejsce przypada dwóch kandydatów. Na drugim miejscu znalazło się V LO, w którym naukę chcę podjąć 196 chętnych. Trzecim najchętniej wybieranym ogólniakiem jest II LO ze 110 kandydatami.

W tym roku bardzo dużą popularnością cieszy się edukacja praktyczna. Technika uruchomią 21 oddziałów dla 620 uczniów. Absolwenci gimnazjów najchętniej wybierali kierunki: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – technik hotelarstwa i technik informatyk, w Zespole Szkół Technicznych Technikum nr 3 w Słupsku – technik informatyk oraz technik fotografii i multimediów, w Zespole Szkół mechanicznych i Logistycznych Technikum nr 4 – technik mechatronik, natomiast zdecydowanie rewelacyjny nabór będzie miał prawdopodobnie Mechanik na kierunku technik logistyk, gdzie łącznie o 32 miejsca ubiega się 76 kandydatów. W Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych najbardziej obleganym kierunkiem jest technik ekonomista.

Dużo mniejsze wzięcie miały szkoły zawodowe, które od września staną się szkołami branżowymi. Tutaj wystartuje tylko 10 klas pierwszych. Najwięcej podań złożono do Elektryka i Mechanika. Od dziś do 27 czerwca uczniowie muszą do wskazanych przez siebie szkół dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających zakończenie edukacji gimnazjalnej. Natomiast 7 lipca do godziny 12 szkoły podadzą do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do danej klasy. Ci, którzy dostali się na wymarzony profil, do 13 lipca będą musieli donieść oryginalne dokumenty.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.