K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

O prawach pacjenta

0

Spotkanie dla osób zainteresowanych prawami pacjenta odbyło się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. Słupszczanie mogli dowiedzieć się więcej o prawach, które przysługują im podczas wizyty u lekarza lub pobytu w szpitalu.

W Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyło się w poniedziałek spotkanie dotyczące praw pacjenta. Prowadzącym był radca prawny Piotr Pawłowski, specjalista od prawa medycznego, który w przeszłości pełnił funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Podczas spotkania opowiadał on o najczęściej łamanych prawach pacjenta, jak choćby o prawie do zapobiegania bólowi. Podawał też przykłady zarówno błędów lekarskich, jak i sposobów uchylania się przez personel medyczny od odpowiedzialności. Prawnik udzielał również rozmaitych rad dotyczących tego, jak i gdzie pacjent dociekać może swoich praw. Zwrócił też uwagę na problem braku skutecznej cyfryzacji szpitali w Polsce, której skutki można odczuć w wielu sytuacjach wynikających z relacji pacjent – placówka służby zdrowia.

Choć spotkanie było przeznaczone głównie dla osób po 60. roku życia, wśród uczestników znaleźli się także młodsi pacjenci. Prelekcja prawnika zakończyła się pytaniami uczestników i dyskusją. Spotkanie było elementem finansowanego przez rząd Programu na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.