K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Partnerstwo z Kielcami

0

Powiat słupski podpisał ze swoim odpowiednikiem z Kielc umowę partnerską. Współpraca będzie obejmować wymianę doświadczeń samorządowych i wzajemną promocję regionów.

Powiat kielecki to największa tego rodzaju jednostka terytorialna w Polsce. W jego skład wchodzi aż 19 gmin. Teraz dzięki podpisanemu w sobotę porozumieniu został partnerem powiatu słupskiego. Oba samorządy łączą wysokie lokaty zajmowane w rankingu Związku Powiatów Polskich: kielecki od lat zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu, a słupski zawsze plasuje się na czołowych miejscach. Współpraca między sygnatariuszami ma być wielotorowa. Ma dotyczyć nie tylko obsługi administracyjnej mieszkańców obu regionów, ale i turystyki oraz edukacji, w tym wymiany młodzieży pomiędzy placówkami oświatowymi w ramach praktyk szkolnych.

Słupski starosta podkreślił też związki kulturowe z regionem kieleckim. Świeżo upieczeni partnerzy chcą wzajemnie podpatrywać u siebie stosowanie dobrych praktyk np. w unowocześnianiu usług administracyjnych.

Kiedy pojawiła się propozycja współpracy, przeanalizowaliśmy – mówi Michał Gdowski, starosta kielecki – jak powiat słupski funkcjonuje, jak się rozwija, jakie wprowadza innowacje, jak zarządza poszczególnymi problemami i obszarami merytorycznymi, i uznaliśmy, że jest to samorząd, od którego możemy wiele się nauczyć. Starosta Zdzisław Kołodziejski to doświadczony samorządowiec, który potrafi rozwijać lokalną ziemię, dlatego doszło do tego historycznego i miłego dla nas momentu – podpisania umowy partnerskiej.

Pierwsze efekty współpracy sięgającej od morza do gór mają być widoczne w najbliższym czasie.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.