K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zarząd z absolutorium

0

Po przedstawieniu sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu powiatu lęborskiego za rok 2016 rajcy udzielili zarządowi absolutorium. Przed oceną władzy wykonawczej powiatu radni długo dyskutowali.

W poniedziałek, 26 czerwca, w sali konferencyjnej lęborskiego starostwa odbyła się sesja absolutoryjna. Spośród dziewiętnastu rajców, którzy wchodzą w skład rady powiatu lęborskiego, zarząd tworzą: Teresa Ossowska-Szara, Elżbieta Godderis, Adam Nowak, Jarosław Pruski i Krzysztof Pruszak. To właśnie ich dysponowanie finansami oraz wykonanie ubiegłorocznego budżetu zostały oceniona.

Starosta przedstawiła obszerne sprawozdanie oraz opinię pozytywną Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu powiatu lęborskiego za 2016 rok. W ubiegłym roku dochody powiatu zostały zwiększone o blisko 6 milionów złotych do kwoty ponad 70 i pół miliona, natomiast wydatki zwiększono o przeszło 10 i pół miliona złotych, czyli do kwoty ponad 74 milionów złotych.

Podczas dyskusji najwięcej pytań do zarządu mięli Wiktor Tyburski, Edmund Głombiewski oraz Maciej Barański. Dopytywano, między innymi, o realizację inwestycji drogowych, przedsięwzięcia społeczne, a nawet o sposób ustalania wynagrodzeń dla pracowników starostwa. Po uzyskaniu odpowiedzi przystąpiono do głosowania. Zarząd powiatu lęborskiego otrzymał absolutorium.

W trakcie obrad miał również zostać powołany zastępca przewodniczącego rady. Pierwszy ze zgłoszonych radnych – Mirosław Tandek – nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Natomiast Jacek Perłak nie zgodził się na kandydowanie. Tym samym Waldemar Walkusz nadal nie będzie miał zastępcy. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.