K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Prezydent bez absolutorium

0

Podczas dzisiejszej sesji radni miejscy nie udzielili absolutorium Robertowi Biedroniowi, prezydentowi Słupska. Debatowano też nad sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Robert Biedroń nie otrzymał od rajców absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016. Podczas dzisiejszego posiedzeniu radni ostro krytykowali pracę prezydenta na rzecz miasta. Przewodniczący klubów w swoich wystąpieniach kontestowali pozorne sukcesy finansowe włodarza Słupska. Gdy ten chwalił się uzyskaną nadwyżką w ratuszowej kasie, radni wskazywali, że to jedynie efekt braku prowadzonych przez miasto inwestycji, a nie dobrego gospodarowania.

Mamy 28 milionów złotych nadwyżki budżetowej – mówił podczas swojego wystąpienia radny PiS, Robert Kujawski – ale czy mamy miasto posprzątane, mamy obcięte trawniki, mamy wykonane inwestycje? Słyszymy, że problemem jest wyremontowaniem chodników w centrum miasta. A przecież wydatki po stronie inwestycyjnej czy remontowej rzędu 10 milionów złotych mogą być rozwiązane już w tym roku.

Bardzo słabo wypadło wykonanie planów finansowych. Niektóre z nich nie zostały zrealizowane nawet w połowie. W transporcie i łączności – wykonanie na poziomie 77 procent, w gospodarce mieszkaniowej – 63 procent, w działalności usługowej – 45 procent, w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 73 procent.

Radny Platformy Obywatelskiej Jan Lange zauważył, że prezydent powinien więcej energii poświęcać sprawom miasta, niż brylować w mediach. – Musi się pan zdecydować, czy chce być celebrytą, czy samorządowcem – upominał Roberta Biedronia. Natomiast Jerzy Mazurek z SPO zwrócił uwagę, że tylko 3,5 procent budżetu zostało przeznaczone na inwestycję, co pod tym względem stawia Słupsk na szarym końcu w kraju. Także negatywnie oceniono przeprowadzoną reorganizację w urzędzie miejskim

Ewidentnym przykładem tego chaosu jest rozbicie działu informatyki, o czym mówiliśmy rok temu, a dzisiaj zbieramy tego skutki. Tymczasem państwo nie potraficie z tego wyciągnąć żadnych wniosków – kierował słowa ku prezydentowi i jego zastępcom radny Jerzy Mazurek. – Bardzo negatywnie, ale to bardzo negatywnie oceniamy także rotację kadr. W ciągu dwóch lat odeszło z ratusza 170 osób, co stanowi 50 procent załogi. Tymczasem w ciągu roku 25 procent wynosi rekord Polski, panie prezydencie!

Radni podczas sesji skarżyli się również na zupełny brak zaangażowania Roberta Biedronia w obrady komisji branżowych. – Jestem członkiem trzech komisji i ani razu nie widziałem pana na żadnej z nich – mówił radny niezrzeszony Robert Danielkiewicz. Zarzutów pod adresem włodarza było więcej, wśród nich brak pomysłu na rozwiązanie problemu stopniowo wyludniającego się miasta. Ostatecznie w głosowaniu tylko dziewięciu radnych udzieliło poparcia prezydentowi. Sześciu było przeciwnych i tylu samo wstrzymało się od głosu. W głosowaniu uchwały absolutoryjnej wymagana jest bezwzględna większość głosów.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.