K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Cerkiew w Lęborku

0

Radni wyrazili zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ulicy Wyczółkowskiego w Lęborku. Na działce powstanie nowy obiekt sakralny – cerkiew parafii greckokatolickiej pod wezwaniem Świętego Dymitra.

W Lęborku powstanie cerkiew. Wyznaczono już lokalizację obiektu sakralnego – w pobliżu parku Chrobrego. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Lęborku wyrażono zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki przy ulicy Wyczółkowskiego na rzecz parafii greckokatolickiej pod wezwaniem Świętego Dymitra. Za podjęciem uchwały opowiedziało się 7 radnych, „przeciw” zagłosowało 4. Natomiast od głosu wstrzymało się 6 z 17 obecnych na sali rajców.

Aleksander Romanko, przewodniczący lęborskiego koła Związku Ukraińców w Polsce mówi, że na 800-metrowej działce stowarzyszenie chce zbudować niewielką cerkiew dla mniejszości obrządku greko-katolickiego. Teraz w każdą niedzielę o godz. 12.30 odbywa się msza w tym obrządku, odprawiana w języku ukraińskim w kościele pw. św. Kolbego. – Nieraz są takie przypadki, że kolidują święta i nie można odprawić mszy w wynajmowanym kościele. Poza tym kościół to nie cerkiew. Nie ma takiej atmosfery jak w cerkwi, gdzie jest ikonostas i inne atrybuty, które pochodzą z Konstantynopola, charakterystyczne dla obrządku wschodniego, greckiego. Bardzo się cieszymy i dziękujemy radnym za taką możliwość. Myślę, że w niedługim czasie będziemy mogli modlić się w swojej świątyni – mówi z nadzieją A. Romanko.

W coniedzielnej mszy uczestniczy średnio 60 parafian. W dni świąteczne jest to około 120 mieszkańców Lęborka i okolic. Aleksander Romanko podkreśla, że w sąsiedzkich miastach – Słupsku, Bytowie, Miastku, Gdańsku czy Wałczu – przesiedleńcy z akcji „Wisła” mają swoje świątynie. Pozostał tylko Lębork. – Biskup nas zachęcał i apelował o to, żeby nie zaprzestawać starań. No i mamy tę pierwszą gwiazdkę, czyli działkę na której możemy postawić cerkiew – dodaje A. Romanko.

Jakie będą kolejne działania zmierzające do budowy nowego obiektu sakralnego na terenie Lęborka? Najpierw trzeba będzie otrzymać od miasta warunki zabudowy, przygotować projekt i uzyskać pozwolenie na budowę. Pomysłodawcy mają nadzieję, że w tym roku uda im się dopiąć wszystkie papierkowe sprawy, a w następnym roku przystąpić do prac na działce. W kwietniu zaczęła się zbiórka pieniędzy na realizację tej inwestycji. Założone zostało konto, powstała rada parafialna, która będzie dbała o budowę świątyni.

Przewodniczący miejskiego koła Związku Ukraińców w Polsce ma nadzieję, że cerkiew uda się wybudować w ciągu kolejnych trzech do czterech lat. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.