K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Topole pozostaną

0

Miasto Słupsk nie zamierza wycinać topoli rosnących w rejonie ulicy Władysława IV. Mieszkańcy nie złożyli formalnego wniosku o wycięcie drzew i dlatego – zdaniem władz – pozostaną one na miejscu.

Mieszkańcy ulicy Władysława IV w Słupsku od dawna narzekają na topole rosnące przy ich ulicy. Drzewa są problemem zwłaszcza na początku każdej wiosny, kiedy zaczyna się okres pylenia. Urząd Miejski w Słupsku nie zamierza jednak ścinać zieleni miejskiej w tym rejonie.

Sytuacja wygląda tak, że aktualnie nie rozpatrujemy w urzędzie wniosku, bo takowy nie wpłynął ani od mieszkańców, ani od zarządcy drogi, czyli ZIM-u – mówi Katarzyna Guzewska z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Słupsku. – W przeszłości takie wnioski pojawiały się od mieszkańców, ale rozpatrywane były negatywnie, ponieważ nie widzieliśmy zasadności wycinania tych drzew. Są one zdrowe, dorodne, nie stwarzają zagrożenia dla otoczenia.

Mieszkańcy wielokrotnie proponowali nasadzenie w miejsce drzew krzewów lub innych gatunków zieleni, które mogłyby zastąpić topole. Jednak, zdaniem ratusza, nie jest to odpowiedni argument do zlecenia wycinki drzew pełniących określoną rolę w środowisku. Mieszkańcom osiedla pozostały dwa wyjścia – jedno z nich to pogodzenie się z obecnością topoli w ich rejonie, a drugie, to złożenie w ratuszu oficjalnego i popartego lepszymi argumentami wniosku.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.