K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Uwaga na oszustów!

0

Zakład Ubezpieczeń Społecznych znów otrzymuje sygnały o osobach podszywających się pod jego pracowników. ZUS przestrzega przed podobnymi sytuacjami oraz informuje o metodach, które mogą zapobiec skutkom tego rodzaju przestępstw.

W ostatnim czasie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaczęły ponownie docierać informacje o osobach podszywających się pod jego pracowników. Próby oszustwa miały rozmaite formy. Jak informuje Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy ZUS w Gdańsku, w jednym z przypadków pod pozorem umówienia wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przestępcy usiłowali wywabić domowników z mieszkania, wskazując im datę i godzinę stawienia się do siedziby ubezpieczyciela, w innym natomiast za kwotę 1.800 złotych oferowali mieszkańcom podniesienie świadczenia.

W związku z tą sprawą Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął akcję informacyjną, której celem jest zaznajomienie jego klientów z możliwościami przeprowadzenia wizyt domowych przez pracowników ubezpieczyciela oraz sposobami ich ustalania.

Pracownicy ZUS – podkreśla rzecznik Krzysztof Cieszyński – odwiedzają domy jedynie w dwóch wypadkach: kontroli zwolnień lekarskich oraz działalności gospodarczej prowadzonej w domu. Za każdym jednak razem pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawia imienną legitymację, natomiast inspektor kontroli dodatkowo ma ze sobą upoważnienie do przeprowadzenia tejże kontroli, przy czym swoje odwiedziny zapowiada wcześniej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina również, że wiadomości wysyłane są pocztą elektroniczną wyłącznie do klientów, którzy zdecydowali się na taką formę kontaktu. O wszelkich podejrzeniach dotyczących prób popełnienia oszustwa należy niezwłocznie informować policję oraz miejską placówkę ZUS.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.