K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Działanie lokalnej grupy

0

W lęborskim ratuszu odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”. Stowarzyszenie zrzesza przedsiębiorców, samorządowców i mieszkańców powiatu lęborskiego oraz gminy Choczewo. Obecnie należy do niego około 160 członków.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” zostało powołane w celu wykorzystania unijnych środków, możliwych do pozyskania między innymi w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Do roku 2020 w puli do rozdysponowania pomiędzy zainteresowanych mieszkańców regionu znajduje się 7,5 miliona złotych. Pieniądze te można wykorzystać na różne cele, przede wszystkim jednak realizowane w obszarze rybackim.

Każdy konkurs ogłaszany przez stowarzyszenie znaleźć można na stronie internetowej www.dorzeczeleby.pl już na trzydzieści dni przed rozpoczęciem naboru wniosków. Obecnie zakończono przyjmowanie zgłoszeń do trzech konkursów. Stowarzyszenie skupia mieszkańców regionu, przedsiębiorców i samorządy, i do tych grup kierowana jest jego oferta. Kolejne rozdanie, którego beneficjentami będą tym razem wyłącznie przedsiębiorcy, zaplanowano na październik bieżącego roku.

Biuro stowarzyszenia mieści się w Łebie przy alei św. Jakuba Apostoła 25. Pracownicy LGD zajmują się doradztwem w zakresie pisania wniosków do ogłaszanych konkursów. Odbiorcami ich usług są wszyscy mieszkańcy powiatu lęborskiego i gminy Choczewo w powiecie wejherowskim.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.