K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wsparcie z OWES

0

W Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim można uzyskać m.in. dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Punkt informacyjny działa również na terenie Lęborka.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działa na terenie powiatów słupskiego, lęborskiego i bytowskiego oraz miasta Słupska. Oferuje zainteresowanym podmiotom gospodarczym, osobom fizycznym czy organizacjom pozarządowym m.in. cykle szkoleń w zakresie ekonomii społecznej, doradztwo prawnicze i księgowe, a także dotacje i wsparcie pomostowe. Wsparciem szkoleniowym obejmuje także nowych pracowników.

Pomoc oferowana jest nieodpłatnie. Z dotacji i tzw. pomostówki mogą korzystać zainteresowani utworzeniem miejsc pracy w istniejącym bądź nowo powstającym przedsiębiorstwie społecznym. Z pracownikami OWES kontaktować się można drogą mejlową, telefoniczną lub osobiście w biurze placówki.

Głównym celem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest pobudzenie aktywności społecznej oraz tworzenie partnerstw lokalnych.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.