K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Policyjna medycyna

0

Słupska Szkoła Policji prowadzi szkolenia dla policjantów z całej Polski. Przyszli oraz obecni funkcjonariusze ćwiczą umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków.

Szkoła Policji w Słupsku prowadzi dwa szkolenia dla przyszłych i obecnych funkcjonariuszy. Mają one przygotować ich do sprawnego działania w sytuacjach zagrożenia życia z udziałem osób poszkodowanych.

Pierwsze szkolenie związane jest z recertyfikacją kwalifikowanych ratowników policyjnych. Wśród prawie 100-tysięcznej rzeszy funkcjonariuszy policji w Polsce około 6 tysięcy z nich posiada uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W Słupsku zdobywają oni kolejne szlify, ponieważ okres ważności takich uprawnień wynosi jedynie trzy lata. Tak więc przed upływem tego terminu ratownik zobowiązany jest do uwierzytelnienia swoich kompetencji, przechodząc pozytywnie egzaminy teoretyczny i praktyczny.

Drugie szkolenie dotyczy udzielania pierwszej pomocy w ramach doskonalenia zawodowego mundurowych. Uczestniczą w nim policjanci z różnych jednostek terenowych w celu utrwalenia nabytych wcześniej umiejętności ratowniczych. Piotr Kozłowski, rzecznik prasowy Szkoły Policji w Słupsku, podkreśla, że każdy policjant potrafi udzielać pierwszej pomocy. Co pewien czas trzeba jednak tę praktykę weryfikować, aby w chwili stresu, podczas akcji interwencyjnej, umiejętności mundurowych były jak najbardziej efektywne.

W ramach szkolenia policjanci uczą się właściwego postępowania z osobami poszkodowanymi, ćwicząc podstawowe elementy pierwszej pomocy, łącznie z zastosowaniem koca termicznego lub kołnierza ortopedycznego i przeprowadzaniem wywiadu środowiskowego.

Bardzo często zdarza się, że to właśnie patrol policyjny jest pierwszym, który dojeżdża na miejsce zdarzenia. I wtedy funkcjonariusze od razu mogą udzielić pierwszej pomocy, a jeśli do tego są nimi ratownicy kwalifikowani, ich działanie jest jeszcze bardziej skuteczne – podkreśla Piotr Kozłowski.

Szkolenia odbywają się podczas organizowanych kilka razy w tygodniu zajęć grupowych. Pod okiem policyjnego instruktora funkcjonariusze przygotowują się do wyjścia w teren, gdzie mają szansę w praktyce zastosować pozyskane umiejętności i wiedzę.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.