K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Akademicki remont

0

Podczas wakacyjnej przerwy na słupskim osiedlu akademickim wre praca. Trwa remont budynku domu studenckiego nr 3 oraz uczelnianego kampusu. Uczelnia chce jak najlepiej przygotować się do nadchodzącego roku akademickiego.

W miesiącach lipcu i sierpniu zamknięty pozostanie dom studencki nr 3. Wszystko z powodu remontu, którym objęty jest budynek i część akademickiego kampusu. Prace związane są przede wszystkim z podniesieniem standardu pokoi przeznaczonych dla nauczycieli akademickich z Polski i zagranicy, wykładających w Słupsku. We wszystkich łazienkach z uwagi na znaczne zużycie wymieniona zostanie glazura i niektóre sanitariaty. Z kolei w grzejnikach wszystkich trzech budynków studenckich zamontowane zostaną odpowietrzenia. W DS nr 1 planowane są prace związane z nowym wypoziomowaniem posadzek. Dzięki zmianom woda swobodnie spływać będzie do kratek ściekowych, co podczas korzystania z pryszniców zapobiegnie jej wylewaniu się na korytarze.

Niezależnie od tego mamy też zalecenia Inspekcji Dozoru Budowlanego, która co roku sprawdza nasze budynki, w związku z czym poprawiamy orynnowanie domu studenta nr 3, tak aby woda wylewała się poza mury obiektu, a rynny nie wchodziły w jego obrys – mówi Krzysztof Asztemborski, kierownik osiedla akademickiego AP w Słupsku.

Prace budowlane obejmują także naprawę muru oporowego przy stołówce. Podjęto również odpowiednie kroki, aby zabezpieczyć okoliczne drzewa przed uszkodzeniami, jakim mogłyby ulec w trakcie prowadzonych działań remontowych.

Drugi zakres robót rozpocznie się 24 lipca, przy czym we wszystkich trzech budynkach będzie dotyczył wymiany urządzeń telewizji dozorowej, takich jak kamery i rejestratory, a także części monitorów. W DS nr 1 pojawi się też nowy system sygnalizacji pożarów.

Koniec prac naprawczych zaplanowany jest na 8 września tego roku. Budynek domu studenckiego nr 3 powróci do eksploatacji jeszcze przed rozpoczęciem w październiku roku akademickiego.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.