K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Doradzają efektywnie

0

Od 3 lipca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych działają doradcy emerytalni. Ten pomysł okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Tylko w Słupsku po porady do nich zgłosiło się ponad tysiąc dwustu przyszłych emerytów.

Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. pomorskim przypomina, że rolą doradców emerytalnych jest wyjaśnienie potencjalnym emerytom, czyli tym którzy będą mogli skorzystać z październikowego obniżenia wieku emerytalnego, od czego zależy wysokość ich emerytury. Służą oni także pomocą w wypełnieniu wniosku emerytalnego i weryfikacji potrzebnych dokumentów.

O co najczęściej pytają doradców przyszli emeryci? O to, jaka będzie wysokości emerytury oraz o ile wzrośnie, jeśli będziemy dłużej pracować. Klientów interesowało również kiedy rozwiązać umowę o pracę, by przejść na emeryturę, a także czy osoby, które mają uprawnienia do renty muszą składać wniosek o emeryturę. Chcą także wiedzieć, kiedy powinien zostać złożony wniosek o świadczenie i ile czasu będzie mieć ZUS na jego rozpatrzenie. Aby skorzystać z usługi doradcy wystarczy przyjść do placówki ZUS i na tzw. na biletomacie wybrać zakładkę „Emerytury/Renty”, a następnie „Doradca Emerytalny”.

Przy pomocy specjalnie przygotowanego kalkulatora emerytalnego doradcy mogą obliczyć wysokość prognozowanego świadczenia w zależności od wskazanego momentu zakończenia aktywności zawodowej. Dzięki doradcom z tego narzędzia skorzystało ponad 1100 osób. Doradcy emerytalni za pomocą kalkulatora niejako podpowiadają, kiedy warto skorzystać z uprawnień emerytalnych. Jednak decyzja o zakończeniu aktywności zawodowej zawsze należy do ubezpieczonego, który najczęściej kieruje się oczekiwaniami co do wysokości świadczenia, oceną stanu swojego zdrowia, sytuacji na rynku pracy czy planów dotyczących długości odpoczynku na emeryturze. Jak wynika z ankiet przeprowadzonych wśród obsługiwanych klientów, wyliczenie prognozowanej kwoty emerytury dla 1/5 respondentów jest powodem odłożenia decyzji o przejściu na emeryturę na późniejsze lata.

Aż 97 proc. ankietowanych klientów dobrze oceniło pomoc doradców, tyle samo doceniło przystępną formę przekazywanych informacji. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.