K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pożar na Przemysłowej

0

W budynku mieszkalnym przy ulicy Przemysłowej w Słupsku doszło w środę rano do groźnego pożaru. Poszkodowanych w nim zostało 5 osób. Zarzewiem ognia miało być zapalenie się skutera znajdującego się w budynku.

O godzinie 4:36 dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej otrzymał zawiadomienie o pożarze budynku przy ulicy Przemysłowej w Słupsku. Na miejsce błyskawicznie wysłano 7 zastępów PSP, siły policyjne. Zespół ratownictwa medycznego, pogotowie gazowe i energetyczne. Obecni byli także zarządcy właściciela budynku, przedstawiciele urzędu miejskiego.

Pożar powstał w budynku mieszkalnym trzykondygnacyjnym. Strażacy po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdzili, że część osób sama zdążyła opuścić obiekt, natomiast pozostali, z uwagi ma silne zadymienie na korytarzach i klatkach schodowych oraz odcięcie drogi ewakuacyjnej, wyprowadzani byli innymi sposobami.

Strażacy prowadzili jednocześnie działania polegające na gaszeniu pożaru, który powstał w tzw. komórce, mieszczącej rzeczy składowane przez użytkowników lokali mieszkalnych, oraz na ewakuacji ludzi z wyższych kondygnacji, którym odcięta została przewidziana przepisami droga ucieczki. W tej sytuacji mieszkańcy ewakuowani byli z okien przy użyciu drabin pożarniczych – poinformował st. kpt. Grzegorz Falkowski z Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Z uwagi na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego zadecydowało o podstawieniu autobusu MZK w celu zapewnienia tymczasowego schronienia tym, którzy musieli opuścić swoje lokale. Ostatecznie Straż Pożarna ewakuowała 65 osób. Wskutek pożaru i powstałego zadymienia obrażenia odniosło pięciu mieszkańców budynku – dwóch niepełnosprawnych mężczyzn, dwoje dzieci i jedna kobieta. Poszkodowani odwiezieni zostali do słupskiego szpitala.

Strażacy do godzin przedpołudniowych przebywali na terenie budynku, sprawdzając lokale mieszkalne pod kątem obecności niebezpiecznego dwutlenku węgla. Nie są jeszcze znane przyczyny pożaru. Sprawę badają specjaliści pożarnictwa i policja.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.