K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zmiana dowódcy

0

Wczoraj nastąpiła zmiana dowódcy 1. Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku. Uroczyste pożegnanie ppłk. Radosława Wojciechowicza z dowodzonym przez niego pododdziałem odbyło się na placu apelowym lęborskiej jednostki.

W miniony wtorek (25 lipca) odbyło się uroczyste pożegnanie dotychczasowego dowódcy 1. Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku. Ppłk Radosław Wojciechowicz przekazał pieczę nad podległą sobie jednostką swojemu zastępcy, mjr. Dariuszowi Niewiadomemu. W tym ceremoniale wojskowym uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, instytucji i organizacji na co dzień współpracujących z batalionem.

Ppłk Wojciechowicz pozostanie w strukturach jednostek niebieskich beretów. Czeka już na niego stanowisko szefa szkolenia w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża. Jeszcze nie wiadomo, kto będzie jego etatowym następcą w Lęborku. Major Niewiadomy pełni obowiązki dowódcy batalionu do czasu podjęcia decyzji o obsadzie tego stanowiska przez dowódcę 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

(rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.