K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Festiwal Organizacji Pozarządowych

0

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku jest w trakcie organizowania Festiwalu Organizacji Pozarządowych. Podczas mającego odbyć się we wrześniu wydarzenia odwiedzający imprezę mogą spodziewać się wielu atrakcji.

Festiwal Organizacji Pozarządowych to coroczna impreza organizowana przez słupskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Jego celem jest promocja organizacji pozarządowych oraz zapoznanie mieszkańców miasta z ich ofertami.

W Słupsku działa wiele stowarzyszeń, fundacji oraz klubów sportowych. Tymczasem wciąż niewielu mieszkańców wie, że mogliby skorzystać z ich wsparcia w ramach podejmowanych przez siebie inicjatyw czy realizacji swoich pasji. Festiwal podmiotów trzeciego sektora ma służyć promocji działalności organizacji pozarządowych, wzmocnieniu relacji pomiędzy nimi oraz zintegrowaniu tych jednostek z mieszkańcami.

Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się we wrześniu i – jeśli chodzi o organizację – podobna będzie do zeszłorocznych. Przez pięć dni przedstawiciele NGO będą prezentować słupszczanom działalność swoich organizacji podczas warsztatów, spotkań z mieszkańcami oraz eventów. Całość zakończy się imprezą integracyjną słupskiego trzeciego sektora i uczestników festiwalu spoza organizacji pozarządowych w Parku Kultury i Wypoczynku.

Dodatkowym elementem, który pojawi się w tym roku, jest promocja podmiotów ekonomii społecznej. Zaliczają się do nich organizacje pozarządowe, w tym spółdzielnie socjalne, zatrudniające osoby dysfunkcyjne, które mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy i które świadczą różnego typu usługi na rzecz lokalnej społeczności. Chcemy pokazać mieszkańcom i mieszkankom, że tych podmiotów ekonomii społecznej jest w Słupsku sporo i że realizują bardzo ciekawe przedsięwzięcia, z którymi warto się zapoznać. Być może znajdą się osoby chcące z nich skorzystać – mówi Małgorzata Kiernicka z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

Wszelkie pytania odnośnie do spraw organizacyjnych festiwalu należy kierować do biura CIO przy alei Sienkiewicza w Słupsku.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.