K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Korekta taryfy przewozowej

0

Od 8 sierpnia szykują się zmiany w cenniku przewozu osób autobusami MZK. Zgodnie z uchwałą podjętą przez radnych słupszczanie korzystający z usług miejskiego przewoźnika objęci zostaną dodatkowymi ulgami i zwolnieniami z opłat za bilety.

Już wkrótce na mocy decyzji Rady Miejskiej w Słupsku wejdą w życie zmiany w cenniku usług zbiorowego transportu osób. 8 sierpnia po raz pierwszy mieszkańcy będą mogli skorzystać z pakietu udogodnień, jakie obowiązywać będą w komunikacji autobusami MZK. Najważniejsza korekta dotyczy biletów jednorazowych, zakupionych w cenie 2,50 zł i 1,25 zł, które odtąd będzie można traktować jako sieciowe bilety 30-minutowe. W myśl zapisów uchwałodawcy bilet 30-minutowy uprawnia do odbycia nieograniczonej liczby przejazdów – przesiadek – w określonym czasie od momentu nadania mu ważności, czyli skasowania.

Z oferty znikną bilety okresowe ważne w dni robocze, natomiast pojawi się w cenie 50 złotych roczny bilet dla osób posiadających tytuł Dawcy Przeszczepu lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu. Tyle samo zapłacą za komunikację w ciągu roku Honorowi Dawcy Krwi. Podwyższona zostanie natomiast dotychczasowa cena biletu na okaziciela.

To nie koniec modyfikacji oferty miejskiego przewoźnika. Maluchy do lat siedmiu podróżować będą za darmo. O rok dłużej, czyli do 25. roku życia, bezpłatnie korzystać będą z przewozów niepełnosprawne dzieci oraz młodzież, a pasażerowie, którzy mają przyznaną rentę rodzinną, nabędą uprawnienia do przejazdów ulgowych. Taki sam przywilej będą mieć działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, a także weterani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami kraju. Natomiast cywilne niewidome ofiary działań wojennych będą podróżować bezpłatnie.

Rozstrzygnięta została także wzbudzająca wiele kontrowersji w ubiegłym roku sytuacja związana z Dniem bez Samochodu. Teraz w myśl prawa lokalnego tego dnia za darmo korzystać będą z miejskiego transportu zbiorowego wszyscy pasażerowie. Podobnie będzie 1 listopada. To, co z pewnością ucieszy też uczniów i ich opiekunów, to darmowe przejazdy od 1 września w trakcie zorganizowanych wyjść z placówki oświatowej.

I na koniec zła wiadomość dla osób, które decydują się na jazdę bez biletu. W razie kontroli będą one musiały zapłacić 275 złotych kary.

(jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.