K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Tajemniczy przetarg

0

W środę, 26 lipca, Urząd Miejski w Słupsku zakończył proces składania wniosków na przebudowę schroniska dla zwierząt. Tego dnia miały zostać otwarte koperty z ofertami. Dwa dni później wyniki przetargu nadal są nieznane.

26 lipca zakończył się w Urzędzie Miejskim w Słupsku proces składania wniosków na budowę schroniska dla zwierząt. Otwarcie kopert miało wyłonić wykonawcę słupskiej placówki, jednak dwa dni po tej dacie pojawił się jedynie oficjalny komunikat o oferentach. Wszystko wskazuje na to, że przetarg zostanie powtórzony, ponieważ kwoty skalkulowane przez potencjalnych wykonawców znacznie przekraczają tę, którą dysponuje miasto.

Taki wniosek można wysnuć z danych opublikowanych przez ratusz na stronie internetowej miasta. Dziwne tylko, że wypowiedzi o kontynuowaniu procedur przetargowych nie można było uzyskać od ratuszowych urzędników. Być może dlatego, że staną się one tematem najbliższej cotygodniowej konferencji prasowej.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.