K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Miejscowe zagrożenia

0

Teren przy rzece Łebie oraz park za lęborskim starostwem to tylko niektóre miejsca wskazywane przez mieszkańców miasta, w których nagminnie dochodzi do spożywania alkoholu. O tego rodzaju zdarzeniach policja informowana jest za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Mieszkańcy Lęborka i okolic, korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, informują policję o różnego rodzaju zdarzeniach lokalnych. Ostatnio miejscami wskazywanymi przez lęborczan są teren przy rzece Łebie przy ulicy Przyzamcze, rejon parku miejskiego w pobliżu placu Piastowskiego i park za siedzibą starostwa oraz tereny zielone przy ulicy Olimpijczyków. Tam najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, ale też zaśmiecania otoczenia i różnego rodzaju zakłóceń porządku. Policjanci z prewencji oraz dzielnicowi regularnie przeprowadzają w tych miejscach kontrole, by rozwiązać nurtujące mieszkańców problemy. Tylko w ciągu ostatnich dni za spożywanie alkoholu kilka osób zostało pouczonych i otrzymało mandaty karne.
Informacje przekazywane za pośrednictwem
internetowego narzędzia stanowią element współpracy policji z lokalną społecznością. Korzystając z interaktywnej strony można przekazywać również inne informacje o zagrożeniach występujących w konkretnej okolicy. Mapa jest dostępna na stronie internetowej www.lebork.policja.gov.pl. Weryfikowany jest każdy sygnał.

Pamiętać należy jednak, że mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji. W tego typu sytuacjachach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.