K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Programowanie od podstaw

0

W Szkole Podstawowej nr 6 w Słupsku zaprezentowane zostały warsztaty programowania dla uczniów tego szczebla nauczania. Organizują je dwie współpracujące z miastem firmy branży informatycznej.

W Szkole Podstawowej nr 6 w Słupsku odbywają się podczas tego tygodnia warsztaty informatyczne. Prowadzone są przez pracowników firmy komputerowej, którzy uczą dzieci podstaw programowania.

– Bardzo cieszymy się z tych półkolonii, ponieważ jest to przykład, w jaki sposób dynamizuje nam się współpraca z firmą Apple – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, wiceprezydent miasta Słupska. – Rozpoczynamy tygodniowe warsztaty dla dzieci szkół podstawowych miasta Słupska. Osiem godzin dziennie uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach z programowania i kodowania.

W projekcie bezpłatnie bierze udział grupa złożona z 32 chłopców i 3 dziewcząt. Sponsorami edukacyjnego kursu są firmy Apple i Cortland. Uczniowie SP 6 otrzymali m.in. iPady, mające im służyć także podczas zajęć. Dzięki Apple, potentatowi branży informatycznej, dyrektorzy słupskich szkół samorządowych mogli już kilkakrotnie uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych w Anglii, podczas których praktycznie zapoznawali się z rozwiązaniami informatycznymi wprowadzanymi przez programistów w środowisku placówki oświatowej.

W odbywających się w Słupsku warsztatach biorą udział dzieci z klas 4-6 szkół publicznych. Uczniowie muszą wymyślić – w formie zabawy – sposób pokonania wirtualnych przeszkód za pomocą programowania. Korzystać mogą z darmowej aplikacji, którą Apple przygotował dla odbiorców w wieku od 7 lat wzwyż. Zdaniem instruktorów dzięki Swift Playgrounds każdy może nauczyć się programowania.

– Aplikacja ta daje nam wirtualny świat, w którym możemy rozwiązywać zagadki, uczymy się czegoś nowego – języka, który opiera się trochę na angielskim, z drugiej strony – narzędzie to daje nam podstawy myślenia logicznego, w tym rozwiązywania problemów, ale i działania kreatywnego – mówi Krzysztof Grabowski, prowadzący warsztaty. – Dużo ciekawych informacji dostępnych jest także w podręcznikach, które Apple udostępnia bezpłatnie. Każdy może nauczyć się programowania, a w tym zadaniu nauczyciele mają genialną podstawę, aby prowadzić zajęcia właśnie z tą aplikacją.

Podczas zajęć dzieci uczone są nowoczesnego podejścia do IT. Umiejętność kodowania ma im w przyszłości pomóc i dać bazę umiejętności ułatwiających rozwój w wybranej dziedzinie. Jak zaznaczył Krzysztof Grabowski, w Polsce brakuje obecnie 50 tysięcy programistów, natomiast w skali Europy – jest to pół miliona.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.