K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wakacje od krwi

0

Wakacje niemal każdego roku wiążą się z uszczuplaniem lokalnych banków krwi. Choć sytuacja nie jest jeszcze alarmująca, słupskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza do siebie wszystkich chętnych.

Słupskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza do siebie wszystkich mieszkańców regionu, którzy chcą zasilić banki krwi. Podczas wakacji liczba dawców, jak co roku, w odczuwalny sposób maleje, ponieważ sezon urlopowy trwa także w krwiodawstwie. Tymczasem krew potrzebna jest przez cały rok, stąd apele do nowych dawców. Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku podkreśla jednak, że wielkość zasobów banku krwi zapewnia bezpieczeństwo potrzebującym jej pacjentom.

Chociaż krwi aż tak nie brakuje, jednak zdaniem pracowników Centrum każda pomoc jest mile widziana. Dodatkowym motywatorem może być także czerwcowa zmiana w limicie, który należy przekroczyć, aby zostać honorowym dawcą krwi – dla mężczyzn nowa wartość wynosi 18 litrów, dla kobiet – 15. Uchwała została podjęta stosunkowo niedawno, dlatego trudno jeszcze określić jej wpływ na liczbę osób oddających krew.

Górne progi dla krwiodawców zostały obniżone, wzrosła natomiast cena biletu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Przed uchwałą wynosiła ona 20 złotych, a po czerwcowej sesji słupskich rajców wzrosła do 50 złotych. Raz zakupiony bilet pozwala honorowemu dawcy korzystać z usług ZIM przez cały rok.

Do oddawania krwi pracownicy CKiK zapraszają do placówki przy ulicy Szarych Szeregów 21 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej: www.krwiodawstwo.slupsk.pl).

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.