K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Forma wyznania miłości

0

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku rozstrzygnęło konkurs na projekt napisu „I love Słupsk”. To sentymentalne wyznanie umieszczone zostanie w parku przy alei Sienkiewicza.

Wczoraj, 3 sierpnia, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku ogłosiło wyniki konkursu na projekt „I love Słupsk”. Zwycięska forma tego napisu ma stać się ozdobą miasta.

Konkurs skierowany był do architektów, plastyków, grafików, osób uzdolnionych i o niemałej wyobraźni. Przede wszystkim jednak do tych, których umiejętności pozwalałyby na zaprojektowanie konstrukcji przestrzennej, mającej znaleźć swoją lokalizację w parku przy alei Sienkiewicza.

Instalacja ta ma być swego rodzaju meblem miejskim, miejscem spotkań, w którym mieszkańcy i turyści będą robić sobie zdjęcia i które wzbudzać będzie dodatkowe emocje, potwierdzając więź słupszczan z miastem – mówi Mateusz Bilski z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Słupsku.

Projekty można było składać w biurze PGK do 31 lipca. W ich ocenie pod uwagę branych było kilka kryteriów. Punkty przyznawane były przede wszystkim za kreatywność i adekwatność formy artystycznej do otoczenia. Bardzo ważne było także nawiązanie do ekologicznego charakteru miasta oraz spełnienie warunków dotyczących wykorzystanych w projekcie materiałów. Te pochodzić miały z recyklingu lub w stu procentach musiały być możliwe do poddania temu procesowi. Jury – podkreśla Mateusz Bilski – kierowało się także kryterium związanym z racjonalnością ekonomiczną wykonania pracy i trwałością samego obiektu.

W konkursie zwyciężył napis autorstwa słupszczanki Zuzanny Rogali. Prace nad tym niecodziennym obiektem mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.