K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Po 500+ z ZUS-em

0

Od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenie z programu Rodzina 500+ przez internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Możliwość złożenia wniosku przez PUE pozwala na załatwienie formalności z dowolnego miejsca.

Jak informuje Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS, wnioski o świadczenie mogą składać osoby, które do tej pory korzystały z tej formy wsparcia oraz te, które chcą dołączyć do rządowego programu. Poprzez PUE można wnioskować na dwa okresy świadczeniowe: dotychczasowy, kończący się 30 września br. oraz nowy, od października 2017 do końca września 2018 r. (dla osób które chcą otrzymywać świadczenie w kolejnym okresie).

Warto pamiętać, że jeśli złożymy wniosek do 31 sierpnia, wypłata świadczenia za październik nastąpi do 31 października, jeżeli we wrześniu to świadczenie otrzymamy nie później niż do 30 listopada, natomiast gdy złożymy go w październiku wypłata nastąpi do 31 grudnia.

Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowana kwota w wysokości 500 zł, wypłacana do 18 roku życia dziecka, z kryterium dochodowym obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie).

W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci wprowadzona została jednak konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców. Zmieniły się też regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu oraz zasady ustalania dochodu dla tzw. ryczałtowców. Nowością jest też składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę.

Rola ZUS w procesie obsługi wniosku nie zmieniła się. ZUS jest jedną z instytucji, która umożliwia wypełnienie i elektroniczną wysyłkę wniosku przez swój system informatyczny. Natomiast wnioski papierowe nie powinny być składane w ZUS-ie.

Szczegółowe informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast informacje dotyczące wniosku o świadczenie wychowawcze na PUE ZUS znajdują się pod adresem http://www.zus.pl/program-rodzina-500. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.