K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Remont w młynie

0

Trwa remont elektrowni wodnej w młynie koło Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Prace konserwatorskie obejmą wymianę uszkodzonej turbiny. Na czas robót osuszono kanał doprowadzający wodę do młyna.

Muzeum Pomorza Środkowego przystąpiło do naprawy małej elektrowni wodnej znajdującej się w Młynie Zamkowym. Awarii uległa jedna z turbin będących elementem mechanizmu wytwarzającego prąd. Operacja wymagała osuszenia kanału. Przy moście z worków z piaskiem ułożono zaporę, która zatamowała dopływ wody. Tadeusz Minta z Muzeum Pomorza Środkowego tłumaczy, że nie było innej możliwości niż przegrodzenie kanału i zatrzymanie wody. Dzięki temu można było wydobyć turbinę na powierzchnię i zdemontować wszystkie urządzenia.

W ramach remontu wymienione będą także śluzy i inne elementy mechaniczne odpowiedzialne za funkcjonowanie elektrowni. Prace będą prowadzone także w samym kanale. Brak wody umożliwi uporządkowanie dna rzeki. Kapitalny remont elektrowni w młynie ma być zakończony do 30 listopada. Obiekt jest jednym z najstarszych tego typu w Polsce i rocznie produkuje do 130 tys. kilowatów energii. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.