K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Likwidacja transportowych barier

0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku pozyskało środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakupione zostaną, między innymi, samochody do przewozu podopiecznych domów pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, w imieniu powiatu lęborskiego, wystąpiło z wnioskiem o przyznanie środków finansowych w ramach programu realizowanego przez PFRON.

Starosta Teresa Ossowska-Szara zapewnia, że robi się szereg rzeczy, aby ułatwić życie osobom niepełnosprawnym. Rokrocznie czynione są zabiegi, aby pozyskać pieniądze na ten cel. W tym roku wniosek powiatu został rozpatrzony pozytywnie.

Możliwa będzie realizacja działań zmierzających do likwidacji barier transportowych i komunikacyjnych w powiecie lęborskim. Zdzisław Korda, kierownik PCPR w Lęborku mówi, że zakupione samochody przeznaczone są dla domów pomocy społecznej numer jeden i dwa. Będą przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych – z poszerzonymi drzwiami, miejscem dla wózkowicza oraz z podjazdami lub podnośnikami. To ostatnie udogodnienie zależy od propozycji złożonych przez producentów. Ułatwi to przewóz osób niepełnosprawnych na zabiegi specjalistyczne i rehabilitacyjne oraz na badania.

Oprócz zakupu nowych samochodów wybudowana zostanie winda w Zespole Szkół w Łebie oraz możliwe będzie kupno i montaż krzesełka dźwigowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.