K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nową drogą od Unieszynka

0

Od miejscowości Unieszynko w kierunku Cewic wykonano nową nawierzchnię jezdni. Realizacja inwestycji możliwa była dzięki wsparciu finansowemu samorządów. Łączny koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą 400 tysięcy złotych.

Dzisiaj, 11 sierpnia, nastąpiło oficjalne otwarcie odnowionego odcinka drogi pomiędzy miejscowościami Unieszynko i Maszewo. Na realizację inwestycji złożyły się powiat lęborski wspólnie z gminą Cewice. W sumie przeznaczono na ten cel 400 tysięcy złotych.

Złożyliśmy się z gmina równo po połowie, z czego bardzo się cieszę – mówi Teresa Ossowska-Szara, starosta lęborski. – Przed nami jeszcze kolejny odcinek drogi powiatowej, ale zaproszę tam, gdy będziemy dokonywać odbioru we wrześniu. A dzisiaj cieszę się z tego, co mamy. Przyjechaliśmy elegancko, odbiór dokonany i pani dyrektor spisuje protokół.

Inwestycja drogowa zrealizowana została przed czasem. Wpływ na to miały bardzo sprzyjające warunki atmosferyczne. Jerzy Pernal, wójt gminy Cewice, dodaje, że od wielu lat wspólnie z powiatem gmina składa się po połowie na remonty dróg powiatowych i sukcesywnie odcinki tych dróg naprawiamy. Wójt ma nadzieję, że w ciągu dwóch lat uda się zakończyć podstawowe inwestycje w tym zakresie.

Dotychczasowa nawierzchnia jezdni po blisko 40 latach eksploatacji zastąpiona została nową. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.