K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dekomunizacja lęborskich ulic

1

Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, na samorządach spoczywa obowiązek wprowadzenia zmian, między innymi, w nazwach ulic. W Lęborku osiem dotychczasowych nazw ma być zastąpionych nowymi.

Treść ustawy z 1 kwietnia 2016 roku stanowi, że nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

W naszym przypadku dotyczy to ulic i placów – mówi Marian Kurzydło, sekretarz miasta. Na podstawie tej ustawy samorządy zobligowane są do zmiany nazewnictwa, jeżeli ono wiązałoby się z systemem totalitarnym lub komunistycznym. W Lęborku takich ulic mamy dziewięć. Jedną już zmienialiśmy, a na najbliższą sesję burmistrz złożył projekt dotyczący zmiany nazewnictwa ośmiu pozostałych ulic.

Proponowane nowe nazwy lęborskich ulic to Morska, Bohaterów Monte Cassino, Wojska Polskiego, 8 Maja, rtm. Witolda Pileckiego, Architektów, Techników oraz Inżynierów. Zastąpiłyby one dotychczas używane, czyli Mariana Buczka, 10 Marca, 1 Armii Wojska Polskiego, 9 Maja, Jedności Robotniczej, Władysława Hibnera, Henryka Rutkowskiego i Władysława Kniewskiego.

Niektóre z nich, na przykład 1 Armii Wojska Polskiego, to ulica, przy której mieszka znaczna liczba lęborczan. Z zapisów ustawy jednoznacznie wynika, że wszelkie dokumenty – przede wszystkim tożsamości – nie tracą swej ważności pomimo zmiany nazwy ulicy. Jeżeli w tych dokumentach widnieją adresy, nie tracą one swojej ważności. Nie trzeba ich wymieniać. Ustawa mówi również o tym, że wszelkie zmiany dotyczące ksiąg wieczystych zwolnione są z jakichkolwiek opłat – podkreśla M. Kurzydło.

Uchwały dotyczące dekomunizacji nazw ulic powinny zostać podjęte przez Radę Miejską w Lęborku do 2 września tego roku. (opr. rkh)

DyskusjaJeden komentarz