K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Bez koncepcji

0

Magistrat nadal nie zdecydował, co zrobić z odsłoniętymi wykopaliskami na słupskiej starówce. Decyzja najwcześniej zapadnie pod koniec prac archeologicznych, czyli jesienią.

Od początku sierpnia na Starym Rynku trwają prace archeologiczne mające na celu odkrycie pozostałości po dawnym ratuszu. Przed rozpoczęciem w tym miejscu wykopalisk liczono na znalezienie fundamentów obiektu wzniesionego w średniowieczu, ale jak na razie nie trafiono na takie ślady. Archeolodzy odkryli za to ruiny magistratu z XVII wieku. O jego istnieniu przekonują też oznaczenia na mapie Lubinusa, niemieckiego kartografa żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku. Ale pojawiają się też liczne przesłanki pozwalające przypuszczać, że ratusz miejski funkcjonował także w średniowieczu. Od strony ulicy Grodzkiej archeolodzy natknęli się na fragmenty muru, którego pochodzenie bezsprzecznie datowane jest na czasy średniowieczne.

Prawdopodobnie średniowieczny ratusz o dość małej kubaturze został wyraźnie rozbudowany w okresie nowożytnym, stąd mury z XVII wieku. Odkopano również dwie kolejne studnie wybudowane w 1798 roku. Odkrywanych jest też coraz więcej zabytków ruchomych, głównie w postaci monet i części strojów. Sternicy Słupska nie wiedzą jeszcze, co zrobić z wykopaliskami. Zapewniają, że pomysłów nie brakuje, ale muszą zapoznać się z opinią wojewódzkiego konserwatora zabytków i dopiero wtedy podejmą decyzję.

Te koncepcje, które były, mogą dzisiaj służyć nam wyłącznie jako inspiracja, ponieważ nie wiemy, jaka będzie decyzja po zakończeniu prac archeologicznych. Żadnej koncepcji nie mogę więc jeszcze przedstawić – poinformował podczas konferencji prasowej prezydent Robert Biedroń.

Miasto na pewno wolałoby uniknąć dalszych kosztów związanych z wykopaliskami, a pozostawienie i zabezpieczenie murów wiąże się z kolejnymi nakładami finansowymi.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.